Game Ngộ Không Truyền Kỳ

[Sự Kiện] - Đại Phúc Lâm Môn 21-23/03

Chư vị Tiên Hữu thân mến,

Nhằm mang lại hỗ trợ tốt nhất cho chư vị trong quá trình hành tẩu NKTK, BQT xin gửi đến chư vị sự kiện "Đại Phúc Lâm Môn" ngày 21-23/02.

Tích Lũy Thời Trang 1

- Thời gian sự kiện: Ngày 21-23/03/2017

Phạm Vi: Toàn bộ máy chủ.

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đạt 500 KNB sẽ nhận được quà (Reset mỗi ngày, tối đa 20 lần/ngày).

NạpThưởngSố lượng
500 KNBRương Thần Võ Địa1
Tăng Cấp Đồ20

Tích Lũy Thời Trang 2

- Thời gian sự kiện: Ngày 21-23/03/2017

Phạm Vi: Toàn bộ máy chủ.

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đạt 700 KNB sẽ nhận được quà (Reset mỗi ngày, tối đa 20 lần/ngày).

NạpThưởngSố lượng
700 KNBRương Thời Trang Thần Sát - Địa1
Tăng Cấp Đồ30

Tích Lũy Thời Trang 3

- Thời gian sự kiện: Ngày 21-23/03/2017

Phạm Vi: Toàn bộ máy chủ.

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đạt 1000 KNB sẽ nhận được quà (Reset mỗi ngày, tối đa 5 lần/ngày).

NạpThưởngSố lượng
1000 KNBRương Thời Trang Mê Hoặc - Thiên1
Quyển Thay Đồ20
Tăng Cấp Đồ20

Sự kiện thời trang

- Thời gian sự kiện: Ngày 21-23/03/2017

Phạm Vi: Toàn bộ máy chủ.

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đạt mức nhất định sẽ nhận được quà (Reset mỗi ngày).

NạpThưởngSố lượng
250 knbRương Thần Sát. Huyền1
Rương Ma Sát Huyền1
500 knbRương Thần Sát. Huyền3
Rương Ma Sát Huyền3
1000 knbRương Thần Sát. Huyền5
Rương Ma Sát Huyền5
1500 knbRương Thời Trang Thần Sát - Địa5
Rương Thời Trang Trào Lưu - Địa5
2500 knbRương Thời Trang Thần Sát - Địa10
Rương Thời Trang Trào Lưu - Địa10
5000 knbRương Thời Trang Thần Sát - Địa20
Rương Thời Trang Trào Lưu - Địa20

Sự kiện mảnh vàng

- Thời gian sự kiện: Ngày 21-23/03/2017

Phạm Vi: Toàn bộ máy chủ trừ máy chủ mới.

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đạt mức nhất định sẽ nhận được quà (Reset mỗi ngày).

NạpThưởngSố lượng
250 knbMảnh Vàng5
Quyển Đổi Bản Vẽ Kim Trang2
500 knbMảnh Vàng11
Quyển Đổi Bản Vẽ Kim Trang4
1000 knbMảnh Vàng24
Quyển Đổi Bản Vẽ Kim Trang8
2500 knbMảnh Vàng50
Quyển Đổi Bản Vẽ Kim Trang16

Thợ săn bảo vật

- Thời gian sự kiện: Ngày 21-23/03/2017

Phạm Vi: Toàn bộ máy chủ.

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đạt mức nhất định sẽ nhận được quà (Reset mỗi ngày).

NạpThưởngSố lượng
150 KNBQuyển Đào Bảo2
Nguyên Khí Đan III2
300 KNBQuyển Đào Bảo4
Nguyên Khí Đan III4
500 KNBQuyển Đào Bảo7
Nguyên Khí Đan III10
1000 KNBQuyển Đào Bảo10
Nguyên Khí Đan III20
2200 KNBQuyển Đào Bảo12
Nguyên Khí Đan III35

Tích nạp tặng 30%

- Thời gian sự kiện: Ngày 21/03/2017

Phạm Vi: Toàn bộ máy chủ trừ máy chủ mới.

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đạt mức nhất định sẽ nhận được quà (Reset mỗi ngày).

NạpThưởngPhần trăm
300 knb70 knb23%
500 knb105 knb35%
1000 knb175 knb35%
2000 knb350 knb35%
5000 knb1050 knb35%
10000 knb1750 knb35%
20000 knb3500 knb35%

Tiến hóa thú

- Thời gian sự kiện: Ngày 21-23/03/2017

Phạm Vi: Toàn bộ máy chủ trừ

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đạt mức nhất định sẽ nhận được quà (Reset mỗi ngày).

NạpThưởngSố lượng
80 KNBNgộ Tính Đan Thú-I2
Tiến Hóa Đan Thú I2
160 KNBNgộ Tính Đan Thú-I4
Ngộ Tính Đan Kỵ-I4
320 KNBNgộ Tính Đan Thú-I10
Ngộ Tính Đan Kỵ-I10
640 KNBNgộ Tính Đan Thú-II2
Tiến Hóa Đan Thú II2
1300 KNBNgộ Tính Đan Thú-II6
Tiến Hóa Đan Thú II6
2800 KNBNgộ Tính Đan Thú-II15
Tiến Hóa Đan Thú II15

Tặng đá tẩy vàng

- Thời gian sự kiện: Ngày 21-23/03/2017

Phạm Vi: Toàn bộ máy chủ.

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đạt mức nhất định sẽ nhận được quà (Reset mỗi ngày).

NạpThưởngSố lượng
150 KNBĐá Tẩy Vàng2
Khóa Luyện5
250 KNBĐá Tẩy Vàng5
Khóa Luyện10
500 KNBĐá Tẩy Vàng12
Khóa Luyện22
1000 KNBĐá Tẩy Vàng25
Khóa Luyện50
2000 KNBĐá Tẩy Vàng60
Khóa Luyện120

Sưu tầm đá khảm

- Thời gian sự kiện: Ngày 21-23/03/2017

Phạm Vi: Toàn bộ máy chủ.

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đạt mức nhất định sẽ nhận được quà (Reset mỗi ngày).

NạpThưởngSố lượng
250 KNBTúi Đá Lv71
Thẻ đổi túi đá2
500 KNBTúi Đá Lv81
Thẻ đổi túi đá3
900 KNBTúi Đá Lv82
Thẻ đổi túi đá5
1400 KNBTúi Đá Lv91
Thẻ đổi túi đá8
2400 KNBTúi Đá Lv92
Thẻ đổi túi đá10
Thẻ tăng cấp Đá1
4800 KNBTúi Đá Lv94
Thẻ đổi túi đá20
Thẻ tăng cấp Đá2

Nạp nhận đá khảm

- Thời gian sự kiện: Ngày 21-23/03/2017

Phạm Vi: Toàn bộ máy chủ trừ máy chủ mới.

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đạt mức nhất định sẽ nhận được quà (Reset mỗi ngày).

NạpThưởngSố lượng
150 KNBTúi Đá Lv71
Ngọc Luyện II5
300 KNBTúi Đá Lv72
Ngọc Luyện II10
500 KNBTúi Đá Lv81
Ngọc Luyện III5
1000 KNBTúi Đá Lv82
Ngọc Luyện III10
2500 KNBTúi Đá Lv92
Ngọc Luyện III20

Qùa Tích Lũy

- Thời gian sự kiện: Ngày 21-23/03/2017

Phạm Vi: Toàn bộ máy chủ trừ máy chủ mới.

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đạt mức nhất định sẽ nhận được quà (Reset mỗi ngày).

NạpThưởngSố lượng
80Cực Nhiệt Hỏa1
Đá Tẩy Chí Cao5
Khóa Luyện5
160Cực Nhiệt Hỏa2
Đá Tẩy Chí Cao10
Khóa Luyện10
320Cực Nhiệt Hỏa3
Đá Tẩy Chí Cao10
Khóa Luyện10
650Cực Nhiệt Hỏa4
Đá Tẩy Chí Cao15
Khóa Luyện15
1400Cực Nhiệt Hỏa8
Hàn Băng Khí8
Đá Tẩy Chí Cao20
Khóa Luyện20
2800Cực Nhiệt Hỏa10
Hàn Băng Khí10
Đá Tẩy Chí Cao25
Khóa Luyện25
5600Cực Nhiệt Hỏa25
Hàn Băng Khí25
Đá Tẩy Chí Cao50
Khóa Luyện50

Kim trang 3x

- Thời gian sự kiện: Ngày 21-23/03/2017

Phạm Vi: Các máy chủ T101 trở về sau

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đạt mức nhất định sẽ nhận được quà (Reset mỗi ngày).

NạpThưởngSố lượng
2000 KNBTam · Thần Khôi1
Tam · Tiên Thoa
Tam · Tôn Khôi

Flash sale

- Thời gian sự kiện: Ngày 21-23/03/2017

Phạm Vi: Toàn bộ máy chủ.

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đạt mức nhất định sẽ nhận được quà (Reset mỗi ngày, tối đa 3 lần/ngày).

NạpThưởngSố lượng
3500 KNBNgọc Dung Hợp 101
Thẻ tăng cấp Đá2

Thần thạch xuất thế

- Thời gian sự kiện: Ngày 21-23/03/2017

Phạm Vi: Toàn bộ máy chủ

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đạt mức nhất định sẽ nhận được quà

NạpThưởngSố lượng
11111Túi Đá Lv111
Ngọc Dung Hợp 111

Liệt diệm hổ

- Thời gian sự kiện: Ngày 21-23/03/2017

Phạm Vi: Toàn bộ máy chủ

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đạt mức nhất định sẽ nhận được quà

NạpThưởngSố lượng
5000 KNBLiệt Diệm Hổ1
Túi Đá Lv92

Kim cang phúc lộc hạ phàm

- Thời gian sự kiện: Ngày 21-23/03/2017

Phạm Vi: Toàn bộ máy chủ

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đạt mức nhất định sẽ nhận được quà

NạpThưởngSố lượng
6.000 knbKim Cang phúc lộc1

 

 

 

Ngộ Không Truyền Kỳ - Game hay nhất cho smartphone

 

 

 

Game SG140
;