Game Ngộ Không Truyền Kỳ

[Sự kiện] - Đấu giá liền tay - Rinh ngay đồ xịn

Nhân dịp Ngộ Không Truyền Kỳ ra mắt bản update mới, Thỏ xin được ra mắt sự kiện Đấu Gía Liền Tay - Rinh Ngay Đồ Xịn

1. Thể lệ

Khi chuyển Scoin thành KNB vào game NKTK trong thời gian sự kiện, chư vị tiên hữu sẽ nhận được số Điểm tương ứng trên trang đấu giá. Số Điểm trên trang đấu giá tượng trưng cho lượng KNB đã nạp trong game mà tiên hữu sẽ cần để nhận vật phẩm khi đấu giá thành công.

Bảng quy đổi:

KNB

Điểm

50

50

100

100

150

150

250

250

300

300

500

500

1000

1000

1500

1500

2500

2500

5000

5000

 

 

*Người chơi trước khi đấu giá buộc phải chọn thông tin server, nhân vật đầy đủ để tránh lỗi hiển thị sai Điểm đấu giá

Sự kiện kéo dài 9~10 ngày, bao gồm 3 phiên giao dịch, mỗi phiên có thể kéo dài từ 24h~72h.

2. Quy tắc đấu giá

- Giá khởi điểm: là giá do BTC đưa ra

- Giá hiện tại: là giá cao nhất của vật phẩm thời điểm hiện tại. Nếu chưa đấu giá thì giá hiện tại sẽ bằng giá khởi điểm.

- Bước giá: Số Điểm mà người chơi phải bỏ ra thêm trong 1 lượt đấu giá. Các gói vật phẩm có thể có các bước gía khác nhau (do BTC đưa ra). Số Điểm mỗi lần đấu giá phải cao hơn giá hiện tại một lượng bằng đúng với bước giá

- Người chơi có thể “Rút lại Điểm”: Sẽ giúp người đấu giá rút lại số Điểm đã đấu ở một vật phẩm (chỉ sử được chức năng này khi vật phẩm vẫn đang còn thời gian đấu giá) để người đấu giá có thể đấu giá vật phẩm khác.

Lưu ý:

- Người đang ra giá cao nhất không được phép rút số Điểm đã đặt.

- Người đang ra giá cao nhất không được đặt giá cao hơn nữa

- Nếu có người chơi khác đặt giá cao hơn, số Điểm sẽ không tự động được hoàn lại. Chỉ khi phiên đấu giá vật phẩm đó kết thúc hoặc người chơi chủ động Rút lại Điểm thì Điểm mới được hoàn lại

- Số Điểm bị mất khi đấu giá sẽ luôn bằng số Điểm mà người chơi đã đặt.

Ví dụ:

3 người chơi A, B, C cùng đấu giá 1 vật phẩm có giá khởi Điểm là 2000 Điểm và bước giá là 1000 Điểm

- A đặt 3000 Điểm. (A tốn 3000 Điểm, giá hiện tại: 3000 Điểm)

- B đặt 4000 Điểm. (B tốn 4000 Điểm, giá hiện tại: 4000 Điểm)

- A sử dụng “Rút lại Điểm” (A lấy lại 3000 Điểm đã đặt cược trước đó, giá hiện tại: 4000 Điểm)

- C đặt 5000 Điểm. (C tốn 5000 Điểm, giá hiện tại: 5000 Điểm)

- B đặt 6000 Điểm (B chỉ tốn thêm 2000 Điểm do B đã đặt 4000 Điểm trước đó rồi, giá hiện tại: 6000 Điểm)

- Hết thời gian, phiên đấu giá kết thúc, B đấu giá thành công với mức giá cao nhất và tốn mất 6000 Điểm (tương đương 6000 KNB trong game). C được hoàn lại 5000 Điểm trước đó đã đặt.

3. Phương pháp trao vật phẩm đấu giá thành công

Khi đấu giá thành công, người chơi phải trả một lượng KNB trong game bằng đúng với lượng Điểm đã đấu trên trang đấu giá (Số Điểm trên trang đấu giá tượng trưng cho lượng KNB đã nạp trong game mà tiên hữu sẽ cần để nhận vật phẩm khi đấu giá thành công)

Sau khi một phiên đấu giá kết thúc, người chơi có 24 tiếng để chuẩn bị KNB trong game. Sau thời gian đó, BQT sẽ chuyển vật phẩm người chơi đã đấu giá vào nhân vật trong game và trừ số KNB hiện có trong game của nhân vật đó.

Lưu ý: Trong quá trình chơi game, nếu bạn đã sử dụng KNB và lượng KNB còn lại trong nhân vật không đủ để chi trả cho vật phẩm bạn đã đấu giá thành công thì bạn có 24 tiếng để chuẩn bị thêm KNB. Nếu không đủ số KNB cần thiết, tiên hữu sẽ bị tước quyền mua vật phẩm và người chơi đặt giá cao thứ hai sẽ có quyền mua vật phẩm đó với giá đã đặt.

Ví dụ: Như trong trường hợp ví dụ nêu trên, nếu trong vòng 24 tiếng, B không chuẩn bị đủ 6000 KNB thì C – người chơi đặt giá cao thứ hai sẽ có quyền mua vật phẩm với giá 5000 KNB (C đã đặt 5000 KNB trong phiên đấu giá). Nếu C cũng từ chối không mua thì phiên đấu giá xem như bị hủy, không ai mua vật phẩm thành công.

 

 

Ngộ Không Truyền Kỳ - Game hay nhất cho smartphone

 

Game SG140
;