Game Ngộ Không Truyền Kỳ

[Sự Kiện] - Tặng Quà Cuối Tuần 01/03

Chư vị Tiên Hữu thân mến,

 

Với mục đích mong muốn tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất cho quý Tiên Hữu đang tham gia Ngộ Không Truyền Kỳ, Bổn Tiên quyết định tặng quà định kỳ vào mỗi thứ 7 hàng tuần. 

Phần quà tuần này:

- Đá Cường Hóa I x20

- Nhân 2 EXP x3

- Chuyển sinh đan kỵ x20

- Nguyên Thần Đan I x20

Lưu ý: Phần quà có thể thay đổi theo tuần.

Hy vọng với sự hỗ trợ này, quý Tiên Hữu sẽ có thêm lòng tin về con đường tu tiên phía trước.

 

Kính bút,

Thái Ất Chân Nhân

Game SG140
;