Game Ngộ Không Truyền Kỳ

[Sự Kiện] - MỘNG UYÊN ƯƠNG - Thất tịch 2019

Chư vị Tiên Hữu thân mến,

Sau khi hoàn tất bảo trì ngày 01/08, Ngộ Không Truyền Kỳ sẽ Update "Tuần sự kiện Mộng Uyên Ương" với những phần quà hấp dẫn. Chi tiết những thay đổi cũng như thể lệ như sau:

Nội dung:

- Các vị Tiên hữu khi đạt đủ điểm sôi nổi hàng ngày, mở các loại rương hoặc tham gia các sự kiện sẽ nhận được "Chim Quạ". Dùng Chim Quạ có thể đổi được các vật phẩm hấp dẫn.

 

1. Sự Kiện Thất Tịch:

- Thời gian sự kiện và đổi quà: sau bảo trì ngày 01/08 đến ngày 07/08.

- Chim Quạ có thể thu thập qua :

  • Đạt độ sôi nổi hàng ngày:

ĐỘ SÔI NỔI

TẶNG QUẠ

10

2

30

2

50

2

70

2

100

2

130

2

160

2

200

2

 
  • Đặc biệt: Bổ sung thêm vật phẩm thưởng khi đạt 200 độ sôi nổi: 1 vật phẩm “Thẻ Ô Thước” + thêm 8 Chim Quạ.

2. Nạp Tích Lũy Tặng Thẻ tăng cấp đá

 

- Phạm Vi: Toàn bộ máy chủ

 

- Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đạt mốc nhất định sẽ nhận được quà (Reset mỗi ngày).

 

- Thời Gian: Sau bảo trì ngày 01/08 đến ngày 07/08.

 

MỨC(KNB)

PHẦN QUÀ

200

Thẻ Đổi Túi Đá x3

Thẻ Tăng Cấp Đá x1

Chim Khách x1

Quyển Vàng Hào Hoa x20

500

Thẻ Đổi Túi Đá x3

Thẻ Tăng Cấp Đá x2

Chim Khách x1

Quyển Vàng Hào Hoa x40

1000

Thẻ Đổi Túi Đá x5

Thẻ Tăng Cấp Đá x4

Chim Khách x2

Quyển Vàng Hào Hoa x60

1500

Thẻ Đổi Túi Đá x5

Thẻ Tăng Cấp Đá x6

Chim Khách x2

Quyển Vàng Hào Hoa x80

2500

Thẻ Đổi Túi Đá x5

Thẻ Tăng Cấp Đá x8

Chim Khách x4

Quyển Vàng Hào Hoa x100

 

3. Tích Nạp Tặng Quà

 

- Phạm Vi: Toàn bộ máy chủ (Reset mỗi ngày).

 

- Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đạt mốc nhất định sẽ nhận được quà.

- Thời Gian: Sau bảo trì ngày 01/08 đến ngày 07/08.

MỨC(KNB)

PHẦN QUÀ

50

Chim Quạ x1

Chim Khách x2

100

Chim Quạ x1

Chim Khách x2

200

Chim Quạ x1

Chim Khách x2

500

Chim Quạ x1

Chim Khách x2

1000

Chim Quạ x1

Chim Khách x2

2000

Chim Quạ x1

Chim Khách x2

5000

Chim Quạ x5

Chim Khách x5

 

4. Thêm tính năng đổi vật phẩm SK Thất Tịch:

  • Đổi ở NPC Tiệm Đổi Thẻ Biến Thân (lv 30 trở lên)
  • Cần tiêu tốn Chim Quạ, Chim Khách

 

Sự Kiện Mộng Uyên Ương

Vật phẩm

Yêu Cầu

Ngọc luyện IV

Chim Quạ x 2

Khóa Luyện

Chim Quạ x 1

Cực Nhiệt Hỏa

Chim Quạ x 2

Ngọc Dung Hợp 12

Chim Quạ x 50

Túi Đá 12

Chim Quạ x 50

Túi Đá 13

Chim Quạ x 80

Túi Đá 14

Chim Quạ x 150

Thẻ Tăng Cấp Đá

Chim Quạ x 10

Thẻ đổi túi đá

Chim Quạ x 10

Lễ Kim 200

Chim Khách x 2

Đá tẩy vàng

Chim Khách x 1

Đá Phòng Lv14

Chim Khách x 60 + Chim Quạ x 15

Đá HP Lv 14

Chim Khách x60 + Chim Quạ x 15

Đá Bạo Lv14

Chim Khách x65 + Chim Quạ x 20

Đá Công Lv 14

Chim Khách x70 + Chim Quạ x 20

Đá Né Lv 14

Chim Khách x70 + Chim Quạ x 30

Túi Đá 15

Chim Khách x100 + Chim Quạ x 80

Túi Đá 15

Chim Khách x140

 

 

5. Phó bản “Uyên Ương” 

Phạm vi: Toàn bộ máy chủ

Thời gian: 7 ngày

  • Bắt đầu: 01/08/2019 
  • Kết thúc: 07/08/2019

Nội Dung:

- Người chơi vượt mỗi tầng sẽ có tỷ lệ rớt ngẫu nhiên vật phẩm “Thẻ Ngưu Lang”

- Sau khi hoàn thành phó bản, người chơi sẽ nhận được 10 vật phẩm “Thẻ Chức Nữ”

Đổi quà sự kiện:

“Thẻ Ô Thước” sẽ có thể dùng để đổi vật phẩm tại Tiệm đổi thẻ biến thân

Từ “Thẻ Ngưu Lang”“Thẻ Chức Nữ” người chơi đổi thành các vật phẩm có giá trị.

Bảng đổi vật phẩm

Tên Quà

Yêu cầu đổi

Tên vật phẩm

Hạnh Phúc Thường

10 Thẻ Ngưu Lang

10 Thẻ Chức Nữ

Túi Đá Lv11 x2

Xích Ô Kim x10

Băng Tinh Vạn Năm x10

Hạnh Phúc Nhỏ

30 Thẻ Ngưu Lang

30 Thẻ Chức Nữ

Túi Đá Lv12 x1

Xích Ô Kim x20

Băng Tinh Vạn Năm x20

Hạnh Phúc Vừa

50 Thẻ Ngưu Lang

50 Thẻ Chức Nữ

Túi Đá Lv12 x2

Cực Nhiệt Hỏa x10

Hàn Băng Khí x10

Xích Ô Kim x30

Băng Tinh Vạn Năm x30

Hạnh Phúc Lớn

70 Thẻ Ngưu Lang

70 Thẻ Chức Nữ

Túi Đá Lv12 x3

Cực Nhiệt Hỏa x30

Hàn Băng Khí x30

Xích Ô Kim x40

Băng Tinh Vạn Năm x40

Hạnh Phúc Siêu

90 Thẻ Ngưu Lang

90 Thẻ Chức Nữ

Túi Đá Lv13 x1

Cực Nhiệt Hỏa x50

Hàn Băng Khí x50

Xích Ô Kim x50

Băng Tinh Vạn Năm x50

Uyên Ương

7 Thẻ Ô Thước

Danh hiệu “Uyên Ương”

 

Chỉ số danh hiệu

Tên danh hiệu

Chỉ số

Uyên Ương

HP + 12% thêm 2500

Công  + 10% thêm 2000

Bạo + 10% thêm 2000

C. xác + 12% thêm 2000

Né + 10% thêm 2000

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Ngộ Không Truyền Kỳ - Game hay nhất cho smartphone

Game SG140
;