Game Ngộ Không Truyền Kỳ

[Thông Báo] - Bảo Trì Nâng Cấp hệ Thống Ngày 26/02

Các Tiên Hữu thân mến,

Vào ngày 26/02/2016, toàn bộ hệ thống máy chủ sẽ được bảo trì để nâng cấp và bảo dưỡng.

Thời gian bảo trì dự kiến: Từ 2h00 sáng đến 6h00 sáng ngày 26/02/2016.

 

*Trong thời gian bảo trì sẽ không thể đăng nhập vào game và nạp card.

Nay thông báo cho các Tiên Hữu nắm rõ.

 

Kính bút,

Thái Ất Chân Nhân.

 
Game SG140
;