Game Ngộ Không Truyền Kỳ

[Tin Tức] - Update Hệ thống phân giải đồ Thời trang

Hiện tại có rất nhiều món đồ thời trang trong game không được sử dụng đến , do đó Bổn tiên đã cập nhập thêm tính năng phân giải đồ thời trang , Hệ thống phân hủy của phiên bản mới sẽ giúp bạn giải quyết nỗi phiền muộn này. Thời trang phân hủy tái chế lại vẫn có thể dùng để đổi thời trang mới, vừa độc đáo, vừa tiết kiệm, quả là lưỡng toàn kỳ mỹ! 

Quý tiên hữu có thể đến NPC Trùm Dung Luyện ở Triều Ca để tiến hành phân giải.

Người chơi có thể tiến hành phân hủy và tái chế lại đồ thời trang trong túi. Sau khi phân hủy đồ thời trang sẽ nhận được "Điểm thời trang". Dùng điểm này để mua những bộ đồ thời trang mới.

Game SG140
;